Skolskjutsansökan

Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts

Eleven måste vara folkbokförd i Västerås kommun och skolskjuts kan endast beviljas från vårdnadshavare som är bosatt inom Västerås geografiska område.

Skolskjuts gäller för elever i grundskola, årskurs F-9, grundsärskolan och gymnasiesärskola.

Skolskjuts verkställs med allmän kollektivtrafik eller någon form av upphandlad skolskjuts.

Skolskjuts utgår från samåkning. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer vilken typ av skolskjuts elev tilldelas. Kollektivtrafikförvaltningen planerar resorna och meddelar de tider eleven ska åka.

Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.

OBS: För att ansöka om skolskjuts digitalt kommer du behöva signera ansökan med Mobilt BankID eller e-legitimation. Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du använda blanketter. (Länk till blanketter)

För att ansöka, klicka på 'Nästa'.