Ansökan om skolskjuts
Viktigt att veta innan du ansöker om skolskjuts.
För fullständig information, se kommunens bestämmelser för skolskjuts och vanliga frågor och svar.

  • Skolskjuts kan sökas för elever i förskoleklass, grundskola och särskola.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Lerums kommun.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.
  • Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.
  • Skolskjuts sker huvudsakligen med ordinarie kollektivtrafik. Endast i vissa fall beviljas särskilt anordnad skolskjuts.
  • Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.
  • Om skolskjuts söks på grund av särskilda skäl måste intyg som styrker ansökan skickas in till kommunen.

För att ansöka, klicka på 'Nästa'.