Digital ansökan skolskjuts

Kommunen ordnar skolskjuts för elever i grundskolan om:

  • Alla elever inom grundskolan, årskurs F-9, ska ansöka om skolskjuts.
  • En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts tidigare år.
  • Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem/korttidsboende och skolan vid de tider skoldagen normalt börjar och slutar.
  • Skolskjuts anordnas huvudsakligen med upphandlad skolbuss och ordinarie kollektivtrafik. Endast i undantagsfall beviljas skolskjuts med taxi.
  • Skolskjuts beviljas inte till skolor utanför kommunen.
  • Eleven ska vara folkbokförd i kommunen.
  • Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavare som bor i annan kommun.

Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt